Veulen namen en letters

Zoals reeds enige tijd gebruikelijk is in Nederland en andere landen, zijn er veel fokkers die hun veulens namen geven in combinatie met letters voor of achter de naam. Men doet dit om als fokker herkenbaar te zijn in de naam van het veulen/paard.

Onlangs is er verwarring ontstaan vanwege het feit dat verschillende fokkers dezelfde letters voor of achter de namen hebben geplaatst. Daarom is LGANCCE deze lettercombinaties gaan inventariseren en registreren.

Tot 31 januari 2012, konden fokkers een verzoek indienen om deze lettercombinatie op hun naam te registreren voor exclusief gebruik. Na de uiterste aanvraagdatum, 31 januari 2012, heeft LG ANCCE alle aanvragen bestudeert  en lettercombinaties aan fokkers toegewezen.  

Vanaf 31 januari 2012 kunnen nieuwe fokkers en fokkers die eerder geen aanvraag hebben ingediend, op elk moment een aanvraag voor het exclusieve gebruik van een bepaalde lettercombinatie indienen. Hierbij is van belang in gedachten te houden dat onder geen enkele voorwaarde een lettercombinatie zal worden toegekend die al eerder officieel aan een andere fokker is toegewezen.

Fokkers die voor hun fokkerij een lettercombinatie gebruiken die een woord vormen of anderszins niet voor toekenning in aanmerking komen (bijvoorbeeld een combinatie van meer dan 3 letters) of een toegestane combinatie waarvoor geen aanvraag is ingediend, mogen dit blijven doen. Hierbij moet echter bedacht  worden dat ook andere fokkers deze combinatie kunnen gebruiken voor hun fokkerij en er geen sprake is van alleenrecht binnen het stamboek.

 

Verder goed om te melden is dat vroeger de veulens meestal een naam kregen welke gekozen werd uit de familie lijn van het veulen, een merrie veulen kreeg bijvoorbeeld de naam van de overgroot oma van moeders kant  en een hengstveulen kreeg bijvoorbeeld de naam van zijn opa van vaders kant. De namen van merrie veulens eindigden op een A  en de namen van hengst veulens eindigden op een o. Dit gebeurd nog steeds en op een uitzondering na kan men al aan de naam zien of het gaat over een hengstje of een merrie.                                                      

 
   
 
                 Namen