Overlijden paard 
 
Overlijden paard en papieren
Er komt een moment dat uw paard overlijdt. Het paspoort van het paard is eigendom van het stamboek dat het paspoort heeft uitgegeven. Na overlijden van het paard moet het paspoort bij het stamboek ingeleverd worden. Bovendien moet het paard afgemeld worden bij de database van het Ministerie (RVO) én het stamboek. Hoe werkt het?

Natuurlijke dood of euthanasie 
Moment dat uw paard natuurlijk of middels euthanasie overlijdt, moet uw paard opgehaald worden door de Rendac (kadaververwerking) of een paardencrematorium. Het paard begraven is verboden in Nederland. In beide gevallen dient u zelf het paspoort van het paard bij ons in te leveren!  

Slacht van het paard
Als uw paard geslacht wordt, dan moet het paspoort van het paard mee naar de slachterij. De slachterij levert na de dood van het paard het paspoort in bij het Ministerie (RVO). Het Ministerie retourneert vervolgens het paspoort aan de instantie die het paspoort heeft uitgegeven. Het eigendomsbewijs van uw PRE, de carta de titularidad (propiedad), gaat niet mee naar de slachterij! De carta dient u zelf bij ons in te leveren.  


Na melding van overlijden bij het stamboek
Nadat wij het paspoort van het overleden paard hebben ontvangen, wordt het paard als zijnde overleden gemeld bij de database van het Ministerie (RVO) en bij een PRE wordt in de database van het moederstamboek in Spanje (LG ANCCE) het paard als overleden aangemerkt. 


Belangrijk
Spaanse paspoorten, ook niet PRE, moeten bij ons stamboek ingeleverd worden, behalve als het paard geslacht wordt. Wij zorgen dat het overlijden ook aan de Spaanse instantie wordt doorgegeven.

Bij Spaanse paarden met een Nederlands paspoort van een ander stamboek (Welsh cob, KNHS e.d.) dient het paspoort bij dat stamboek ingeleverd te worden.
 
Niet ieder paard mag geslacht worden!
Paarden mogen onder andere niet geslacht worden als het paarden zijn die:
  •  in een dusdanige conditie zijn dat ze wettelijk gezien niet meer vervoerd mogen worden;
  • later dan 6 maanden na geboorte een paspoort hebben gekregen, mogen per definitie niet meer voor menselijke consumptie geslacht worden;
  • Paarden waar in het paspoort een stempel "Niet voor humane consumptie” staat;
  • Paarden die bepaalde medicatie hebben gehad. Dit geldt ook voor een aantal kalmeringspasta’s!
  • Paarden waarbij de pagina’s met de medische geschiedenis in het paspoort ontbreken;
  • Paarden die niet gechipt zijn;
  • Paarden zonder paspoort.
 
Niet voor humane consumptie en/of papieren niet in orde betekent dat als zo’n paard toch bij het slachthuis belandt, het paard wel gedood wordt, maar er geen normale slachtprijs betaald wordt. Er wordt dan een symbolisch bedrag betaald.

Paard meegeven voor de slacht, betekent niet per definitie dat het paard ook geslacht wordt!
Veel mensen komen liever niet in een slachthuis en al helemaal niet als hun eigen dier geslacht wordt. Daarom wordt een paard meestal aan een handelaar voor de slacht meegegeven. Het komt bijzonder vaak voor dat het betreffende paard niet geslacht wordt, maar elders weer opduikt. Ondanks alle mooie beloften van de handelaar. Feitelijk verkoopt u namelijk het paard aan de betreffende handelaar en die heeft dan het volste recht om er mee te doen wat hij wil. Dat is reden om in ieder geval bij PRE’s niet de carta (eigendomsbewijs) mee te geven. 

Paard meegeven aan de slacht betekent niet dat het paard in Nederland geslacht wordt
Zelfs al wordt het paard wel geslacht, dan kan het zo maar eens zijn dat het paard eerst op een slachttransport richting Italië of elders wordt gezet. Reden hiervoor is dat paardenvlees in Nederland nauwelijks iets opbrengt en het dus lonend is om paarden elders te laten slachten. Belangrijk om u van te voren af te vragen of u uw paard dat aan wilt doen.

Wilt u zeker weten dat uw paard daadwerkelijk geslacht wordt?
Ga dan vooral zelf mee naar de slachterij. Het slachten zelf hoeft u niet bij te zijn, maar zelf afleveren en afgeven is wel verstandig. Niet aangenaam, maar wel zo zeker en eerlijk ten opzichte van het paard. 

Voor meer informatie kunt u bij uw dierenarts of ons terecht. Wat uitgebreidere informatie vindt u op internet onder:  https://www.paardenarts.nl/kennisbank/als-je-paard-komt-te-overlijden/ . Informatie over de ophaaldienst van de Rendac: https://www.rendac.nl/hoe-kunnen-wij-u-helpen/particuliere-dierhouders/