206 Aanvraag inschrijving Apto Keuring (1e fokgeschiktheidskeuring)  

 Voor deze keuring heeft u een  700 Fokkersnummer nodig!      
 
Belangrijk:
  • Uw paard moet minimaal 3 jaar oud zijn op de dag van de keuring;
  • Er geldt geen maximale leeftijd;
  • Minimale stokmaat die vereist is voor goedkeuring:
    • hengsten 1.54 m;
    • merries 1.52 m.  
 
Het paard wordt voorgebracht en moet minimaal 15 minuten stil kunnen staan voor de metingen (zie foto's).
Daarna voorbrengen aan de longe op een cirkel de 3 gangen laten zien.


Inhoud pakket 206 aanvraag Apto   
 
1. aanvraag dienstenformulier voor betaling\incasso;
2. formulier voor inschrijving van de Apto;
3. Algemene voorwaarden.
Deze 3 helemaal compleet invullen en ondertekenen.
 
Als bijlage meesturen:
  1. kopie van uw legitimatiebewijs (alleen de geregistreerde eigenaar met fokkersnummer mag een Apto aanvraag indienen);
  2. kopie van het paardenpaspoort met de bladzijde waarop de aftekeningen staan getekend.
  
 Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen 
Hoofd op diverse manieren gemeten
 
 Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen Afbeelding invoegen
 
   
                  
 
  Afbeelding invoegen