802pakket_1.pdf
802 Eigenaar nummer

De benodigde formulieren voor aanvraag vindt u onderaan deze pagina!

Om gebruik te kunnen maken van stamboekdiensten, heeft iedere PRE eigenaar  een eenmalig aan te vragen  persoonsgebonden registratienummer nodig. Dit nummer kan een eigenaarsnummer zijn ("Código de Ganadero”) of een fokkersnummer ("Código de Ganadero Criador”) zijn.

 

Het eigenaarsnummer volstaat als u een PRE hengst, merrie of ruin heeft waar u niet mee fokt. U kunt dus met dit nummer geen dekformulieren aanvragen, veulens melden of uw paard Apto (goedkeuring voor fokkerij) laten keuren. Kortom: indien u niet fokt, volstaat een eigenaarsnummer
Als u eenmaal een eigenaarsnummer heeft worden alle ook volgende  PRE paarden in uw bezit geregistreerd op het eigenaarsnummer
 
Indien u op een later tijdstip toch beslist te willen fokken dient u alsnog een fokkersnummer aan te vragen en de paarden via de code 619  ( overschrijving PRE) over te schrijven naar het fokkersnummer. Pas dan kunt u bijvoorbeeld het paard opgeven voor fokkerijdiensten zoals bijv. apto keuring , dek-formulieren etc. Denkt u dus eerst goed na over wat u precies nu of in de toekomst wil om onnodige extra kosten te voorkomen. 

 

  

802 Fomulieren voor aanvraag eigenaarnr. 

                                     

                                                                                                                            

 Formulieren in deze download kunt u op uw computer invullen,opslaan en printen dan ondertekenen en opsturen.       

 
 
 
Inhoud van het gedownloade pakket 802 eigenaarnummer is:
 
1. aanvraag dienstformulier op computer in te vullen voor incasso betaling
2. aanvraag fokkersnummer formulier
3. aanvraag estado inicial 
4. algemene voorwaarden
 
Let op!
Alle formulieren uit het bovenstaand  pakket hebben wij nodig, compleet ingevuld en ondertekend.
  • De gevraagde gegevens moeten altijd uw gegevens zijn nooit van de vorige eigenaar!
 
 
 
Meesturen met het pakket :
1. Kopie van uw identiteitsbewijs  Rijbewijs s.v.p. voor en achterkant kopiëren