Afbeelding invoegen
 
 
 Dekbewijs uitleg.

 Bij de aanmelding van pasgeboren veulens ondervinden we nog steeds problemen met de dek bewijzen.
Het meest voorkomende probleem is dat er een verkeerde handtekening of zelfs geen handtekening van de hengsteneigenaar bij "TITULAR DEL SEMENTAL” staat.
 
Pas op! het dekbewijs is niet geldig zonder correcte handtekeningen van zowel de eigenaar van de hengst als van de eigenaar van de merrie. Zonder deze correcte handtekeningen kan het veulen niet ingeschreven worden in het moederstamboek, LG ANCCE.
 
Een probleem dat regelmatig voorkomt, is dat iemand een hengst heeft gekocht, daarmee al meteen dekkingen verricht zonder dat de hengst op naam is gezet bij het stamboek.
De hengstenhouder laat pas later, soms zelfs pas na een jaar, de hengst op naam overschrijven. De hengstenhouder kan pas zelf een dekbewijs aanmaken als de hengst op naam staat. Dan pas is er toegang tot de "zona privada” pagina op de LG ANCCE website voor het maken van een dekbewijs. In dat geval wordt er (veel) later dan de dekking een dekbewijs gemaakt en ondertekend aan de merriehouder overhandigd.
Alles lijkt dan correct, echter ten tijde van de dekking was deze hengstenhouder in de ogen van LGANCCE formeel helemaal geen eigenaar van de hengst, want het paard stond op het moment van de dekking op naam van een ander in het stamboek LGANCCE.
 
De hengstenhouder is pas officieel eigenaar na overschrijving van de hengst op zijn of haar naam bij LG ANCCE.
Dus als de hengst nog niet op naam van de nieuwe hengstenhouder stond op het moment van dekking, dan moet de handtekening van de hengstenhouder op het dekbewijs de handtekening zijn van degene op wiens naam de hengst stond bij LG ANCCE op moment van dekking.
Dus de handtekening van de vorige eigenaar. De merriehouder heeft het dekbewijs nodig om daarmee het veulen na geboorte aan te melden bij LGANCCE.
 
Het is dus van het allergrootste belang dat hij of zij een correct dekbewijs krijgt van de hengstenhouder.
Maar ook voor de merriehouder gelden regels die moeten worden nagekomen. Om uw handtekening als merriehouder op het dekbewijs te kunnen zetten, moet de merrie   op het moment van de dekking   bij het stamboek geregistreerd op uw naam.
Is dat niet het geval, dan moet de vorige eigenaar van de merrie tekenen.  
 
Als u op het moment van de dekking en de aanvang van de dracht nog geen officiële eigenaar was van de merrie (dit komt veel voor bij aankoop van merries), dan kunt u dus niet uw handtekening op het dekbewijs zetten.
 
Onderaan het dekbewijs bij "DILIGENCIA DE VENTA DEL PRODUCTO” dient de handtekening van de vorige eigenaar te staan. Hiermee verklaart de vorige eigenaar dat het eventuele veulen aan u verkocht is en dat u de fokker bent van dit veulen.Bovendien dient u ook een kopie van het identiteitsbewijs van de vorige eigenaar in te leveren zodat het stamboek de handtekening van de vorige eigenaar kan verifiëren.
LGANCCE neemt in dit soort gevallen geen enkel risico.