Apto keuring 27 & 28 maart 2021
 
Uitstel vanwege corona
In verband met de coronamaatregelen heeft het stamboekbestuur besloten de Apto keuring (basiskeuring voor de fokkerij) uit te stellen naar maart volgend jaar. Uiteraard onder voorbehoud van de coronamaatregelen die dan gelden. 
 
Zie hieronder voor Apto en:
- reden;
- Nu al aanmelden voor de Apto 2021;
- Aangemeld voor de Apto 2020;
- PRE veulens in het stamboek laten opnemen;
- Fokken met (nog) niet Apto goedgekeurde PRE's;
- Meedoen aan de premiekeuring (campeonato).
 
Waarom?
Op dit moment neemt het aantal coronabesmettingen helaas weer toe, ook in Spanje. De Apto keuring móet verricht worden door een keurmeester van het moederstamboek LG ANCCE, dus door iemand die uit Spanje komt. Dat zou nu (september 2020) betekenen dat de keurmeester bij aankomst uit Spanje direct 10 dagen in quarantaine zou moeten gaan volgens de RIVM richtlijnen. Natuurlijk houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM omdat veiligheid van de deelnemers, hun directe omgeving, de keurmeester en onze eigen veiligheid voorop staan. De kosten van 10 dagen quarantaine in de prijs van de Apto keuring verwerken, is natuurlijk geen goed idee. 
 
Het zou mooi zijn als in de komende maanden toch een Apto keuring mogelijk zou zijn. De verwachting is echter dat het aantal coronabesmettingen in de herfst en winter verder oplopen. Om duidelijkheid te geven, hebben we daarom besloten tot uitstel van de Apto keuring tot 27 & 28 maart 2021.
 
Nu al aanmelden voor Apto keuring 2021
Als u nu al weet dat u volgend jaar maart een of meerdere PRE’s Apto wilt laten keuren, dan is fijn als u zich nu alvast opgeeft. Dan weten wij als stamboek met hoeveel paarden we ongeveer rekening moeten houden. En natuurlijk of er voldoende paarden zijn voor een Apto keuring. Uiteraard worden er pas kosten in rekening gebracht als we zeker weten dat de keuring doorgaat. Het aanmeldingsformulier vindt u hier:  206 Apto keuring 

Aangemeld voor de Apto 2020
Als u zich voor de Apto keuring van dit jaar heeft aangemeld, laten wij uw aanmelding staan voor de keuring in 2021. Weet u nu al dat u in maart 2021 niet mee wilt doen aan de Apto keuring, laat het ons dan ook even weten. Natuurlijk geldt ook in dit geval dat er pas kosten in rekening gebracht worden als zeker is dat de keuring op 27 & 28 maart 2021 doorgaat. 

PRE veulens in het stamboek laten opnemen
Als uw PRE veulen ouders heeft die beiden Apto goedgekeurd zijn, dan kan het veulen volgens de normale procedure opgenomen worden in het stamboek. Het veulen moet binnen 14 dagen na geboorte aangemeld worden bij het stamboek. Zie hiervoor: 103 Veulenaanmelding
 
Bij een PRE veulen waarvan 1 of beide ouders nog Apto gekeurd moeten worden, geldt het volgende:
  1. het veulen kan pas in het PRE Stamboek opgenomen worden als beide ouders Apto zijn goedgekeurd (naast de andere voorwaarden);
  2. Volgens de Europese en Nederlandse wetgeving moet een paard in ieder geval binnen 6 maanden na geboorte voorzien zijn van een identificatiepapier, dus een paspoort. Vanwege de coronamaatregelen is dit tijdelijk binnen 9 maanden. Het paspoort moet wel binnen 14 dagen na geboorte aangevraagd worden bij (in dit geval) het PRE Stamboek. 
Te laat met aanmelden PRE veulen en/of ouder(s) nog niet Apto gekeurd
Het is verstandig om met het stamboek contact op te nemen als:
  • een of beide ouders van het veulen binnen de termijn van 6 maanden na geboorte van het veulen nog niet Apto gekeurd kunnen worden  
  • en/of u het veulen te laat gaat aanmelden.
We kijken dan samen met u naar hoe dit opgelost kan worden. Informeer ook naar de kosten: later inschrijven van het veulen in het stamboek is duurder.
 
Fokken met (nog) niet Apto gekeurde PRE's
Als u met uw PRE veulens wilt fokken die in het stamboek opgenomen moeten worden, is het dus verstandig en goedkoper om niet te fokken voordat uw PRE Apto is goedgekeurd. 
  
Meedoen met de premiekeuring (campeonato)
Vanaf een bepaalde leeftijd moet een PRE Apto goedgekeurd zijn om mee te kunnen doen aan de premiekeuring (campeonato). De premiekeuring van 2020 is uitgesteld tot 4 & 5 september 2021. Dus dat betekent dat voor deelname aan de premiekeuring Apto goedkeuring ook in maart 2021 volstaat. 

Nog vragen?
Neem contact op met de penningmeester/stamboekzaken Contact