Cruzado's: certificaat
- Formulieren onder aan de pagina - 
 
Afstammingsgegevens in het paspoort
Tegenwoordig staat in algemene paspoorten van niet-stamboekpaarden vaak "kruising" en "ouders onbekend". De reden hiervoor is dat de Europese wetgeving bepaalt dat uitsluitend van stamboekpaarden de afstamming in het paspoort mag worden vermeld. Dus bij afgifte van een paspoort mogen uitsluitend de afstammingsgegevens van het betreffende veulen vermeld worden als het veulen stamboekpapieren krijgt. 
 
"Afstamming onbekend"
Dat een paard niet in een stamboek is opgenomen, wil echter niet zeggen dat de afstamming onbekend is. Vaak is die wel bekend. Bijvoorbeeld als twee paarden uit verschillende stamboeken met elkaar gekruist worden. Of bij bijvoorbeeld een veulen uit twee PRE paarden waarbij beiden of een van beiden (nog) niet goedgekeurd zijn voor de fokkerij. 
 
Gesloten stamboek: geen cruzado register
Een gesloten stamboek, zoals het PRE Stamboek/LG ANCCE, schrijft uitsluitend nakomelingen in van raszuivere paarden die goedgekeurd zijn de fokkerij en aan een aantal eisen voldoen. Een ander voorbeeld van een gesloten stamboek is het Lusitano stamboek. Dus bijvoorbeeld een kruising van een raszuivere, goedgekeurde PRE x een raszuivere, goedgekeurde Lusitano wordt in geen van beide stamboeken ingeschreven en krijgt dus in het paspoort geen afstamming vermeld.
 
Kruisingen zijn dikwijls niet per ongeluk 
Soms ontstaat er per ongeluk een kruising, maar vaak niet. Fokkers van kruisingen zijn dikwijls fokkers van stamboekpaarden die bepaalde kwaliteiten van een ras met de kwaliteiten van een ander ras willen combineren. Dat geldt vaak ook voor gelegenheidsfokkers die op basis van kwaliteiten van hun paard specifieke kwaliteiten van een hengst erbij zoeken.  
 
Afstamming ergens vastleggen
Fokkers van kruisingen zien meestal graag de afstamming van de betreffende kruising ergens vastgelegd. Kopers van kruisingen zijn nogal eens benieuwd wat voor een kruising het is. Dit laatste merken we als stamboek: veel eigenaren van een Iberisch paard met een algemeen paspoort zijn op zoek naar de afstamming van hun paard. 
 
Certificaat
Om die reden kan bij het PRE stamboek - naast de aanvraag voor een algemeen paspoort voor een veulen - apart een certificaat worden aangevraagd waar de afstamming op vermeld staat. De afstamming wordt via het stamboek door een erkend laboratorium gecontroleerd op DNA. Dit certificaat maakt geen onderdeel uit van het paspoort! Dat is wettelijk gezien niet toegestaan.
 
Voorwaarde is wel dat tenminste van 1 ouderdier een PRE (of een Lusitano) met stamboekpapieren is. Een PRE hoeft niet goedgekeurd te zijn voor de fokkerij (Apto), omdat deze keuring uitsluitend gericht is op de fok van raszuivere PRE's. 
 
  Afbeelding invoegen    
Aanvragen certificaat
Aanvragen van een certificaat doet u door bij de aanvraag van een paspoort voor het veulen:
  • op het dienstenformulier aan te geven of u 1 of 2 ouders (aanvraag 1001 of 1002) op het certificaat wilt;
  • van het ouderdier dat vermeld moet worden op het certificaat een kopie van de afstamming c.q. stamboekpapieren mee te sturen (dus in het geval van beide ouders: van beide ouders een kopie van de afstamming);
  • van het veulen 20 manen met haarwortel;
  • van de vader 20 manen met haarwortel als de vader vermeld moet worden;
  • van de moeder 20 manen met haarwortel als de moeder vermeld moet worden;
  • een kopie van uw eigen identiteitsbewijs.
Nog vragen?
Neem contact met ons op, we helpen u graag.
 
 Aanvraag certificaat 1001-1002