Eigendomsbewijs PRE - Carta de titularidad of propiedad
 
Carta: een echt eigendomsbewijs
Een carta is het juridische eigendomsbewijs van de betreffende PRE. Dus niet zomaar een bewijs van inschrijving in het stamboek. Dit eigendomsbewijs heeft u nodig om:
- het paard op naam te kunnen zetten bij het stamboek;
- stamboekdiensten voor het paard aan te kunnen vragen.
 
Afbeelding invoegen
Carta de titularidad of propiedad
Geen eigendomsbewijs nodig?
Door verkopers wordt nog wel eens beweerd dat het allemaal onzin is, zo'n eigendomsbewijs en de PRE op naam zetten. Dat is echter niet het geval.  
 
Om te beginnen betaalt u voor de aanschaf van een PRE en dan hoort het eigendomsbewijs van het paard erbij. U koopt tenslotte ook een auto niet als het kentekenbewijs van de auto niet bijgeleverd wordt. Bovendien is het natuurlijk geen prettig idee dat iemand anders het eigendomsbewijs van uw paard in bezit heeft. Al was het maar omdat u niet weet of het paard misschien gestolen is of anderszins niet verkocht had mogen worden.
 
Daarnaast is het eigendomsbewijs nodig om de PRE bij het stamboek op naam te kunnen laten zetten.  Als het paard niet bij het stamboek op naam gezet wordt, kunt u geen gebruik maken van stamboekdiensten. Dat klinkt als geen probleem als u toch niet wilt gaan fokken. Het paard niet op naam zetten, kan echter wel degelijk problemen veroorzaken.
 
Voorbeeld: paspoort PRE kwijt
Als u bijvoorbeeld het paspoort van uw PRE kwijtraakt, dan wordt er uitsluitend een vervangend paspoort verstrekt als het paard bij het stamboek op uw naam is gezet. En op naam zetten kan alleen als u de carta de titularidad/propiedad heeft.
 
 
Uitsluitend het stamboek dat het originele paspoort heeft uitgegeven, mag een vervangend paspoort verstrekken! Dus een ander stamboek en de KNHS mogen voor een PRE geen vervangend paspoort uitgeven. Dus als u de PRE niet op naam heeft gezet en het paspoort kwijtraakt, dan heeft u echt een probleem. In dat het geval moet namelijk contact opgenomen worden met de geregistreerde eigenaar om te vragen of die schriftelijk toestemming geeft voor het aanvragen van een vervangend paspoort. Dat is niet echt handig en al helemaal niet als de geregistreerde eigenaar een Spanjaard is.
 
Afbeelding invoegen
 
Waar vind ik de carta?
De carta kan nog vast zitten in het paspoort  met een scheurrandje of als losse kaart erbij zitten.
 
De carta kan dus simpel uit het paspoort gehaald worden.
 

Geregistreerde eigenaar staat op het eigendomsbewijs
Aan de voorkant van de carta staan de naam en het levensnummer (UELN) van het paard. Bovendien staat er onder "titular-es/owner-s" op wiens naam het paard geregistreerd staat. 
 
U kunt dus direct zien of het paard op naam van de verkoper staat of van iemand anders.
 
  Afbeelding invoegen     

Afbeelding invoegen
  Carta moet ondertekend zijn
Het is belangrijk dat u het eigendomsbewijs van de  PRE erbij krijgt, maar ook dat deze ondertekend is door de geregistreerde eigenaar. Dus: als de PRE niet op naam van de verkoper staat, dan is de handtekening van de verkoper niet geldig!
 
Waar moet getekend zijn?
De achterkant van de carta is een verklaring van verkoop. Links onderin in het vakje ("vendedor") dient de geregistreerde eigenaar een handtekening gezet te hebben. 
 
Juiste handtekening?
Belangrijkste is dus dat er links onderin het vakje een handtekening van de geregistreerde eigenaar staat. Fokkers zetten ook nogal eens een stempel van de fokkerij erbij. 
 
Als koper is het natuurlijk bijna niet te controleren of dit inderdaad de juiste handtekening is als het paard niet op naam van de verkoper staat. Meestal is het wel de juiste handtekening.
Als u in dit geval het zekere voor het onzekere wilt nemen: neem als voorwaarde in het koopcontract op dat de PRE bij het stamboek op naam kan worden gezet.
 
Carta is al ingevuld door andere koper
Het komt voor dat er keurig een carta aanwezig is mét handtekening geregistreerde eigenaar, maar die ook ingevuld is door een andere koper. Een handtekening van die koper rechtsonder en/of naam en andere gegevens ingevuld op de achterkant. Een koper die het paard dus vervolgens niet op naam gezet heeft.
 
In dit soort gevallen is een koopcontract of een verklaring van verkoop met kopie ID-bewijs nodig van die tussenliggende koper om het paard op naam te zetten. ANCCE wil bewijs dat het betreffende paard niet gestolen is. 

De carta wordt nagestuurd....
Er worden PRE's te koop aangeboden met het verhaal dat het eigendomsbewijs (de carta) nog nagestuurd wordt. Zowel in Nederland als Spanje. In de praktijk betekent dit vaak dat er helemaal geen carta komt. Of dat u de carta wel kunt krijgen, maar dat er dan honderden euro's bijbetaald moeten worden. Kortom: niet doen!
  
Deze PRE heeft geen carta...
Sommige verkopers beweren dat de PRE die ter verkoop aangeboden wordt, geen carta heeft. Er zijn inderdaad nog (oudere) PRE's zonder carta, maar dat zijn echt uitzonderingen. U kunt heel simpel controleren of de betreffende PRE een carta heeft. Kijk hiervoor onder:  PRE opzoeken  Als blijkt dat het paard volgens het stamboek wél een carta heeft, dan weet u dus dat de verkoper op zijn minst niet eerlijk is. Aankoop is dan af te raden.
 
Nooit een carta bijgekregen of carta kwijtgeraakt, nieuwe  kunt u zo aanvragen..
Er worden PRE's te koop aangeboden waar de carta ontbreekt. Omdat de verkoper er zelf nooit een carta bijgekregen heeft of omdat iemand de carta kwijt is geraakt. Als de PRE op naam van de verkoper staat, dan is het verstandig dat de verkoper zelf een nieuwe carta aanvraagt. En als het paard niet op naam van de verkoper staat, de verkoper met de geregistreerde eigenaar een nieuw eigendomsbewijs regelt. Want als koper kunt u niet "zo maar" een nieuw eigendomsbewijs aanvragen. In alle gevallen dient de geregistreerde eigenaar schriftelijk toestemming te verlenen voor een vervangend eigendomsbewijs! Met alle problemen van dien. 
 
Wel een carta, maar niet ondertekend
Het komt voor dat er wel een carta aanwezig is bij de PRE, maar dat deze niet ondertekend is door de geregistreerde eigenaar. Het simpelste is om de verkoper te vragen de carta alsnog door de geregistreerde eigenaar te laten ondertekenen (als u het paard zou willen kopen). 
 
Als u toch een PRE koopt met carta, maar zonder handtekening, dan kunt u natuurlijk zelf de geregistreerde eigenaar vragen te tekenen. Het adres van de geregistreerde eigenaar staat aan de voorkant van de carta onder de naam. Bij een geregistreerde Nederlandse eigenaar is dat nog te overzien. Als het een Spaanse geregistreerde eigenaar is, wordt het dikwijls problematisch.  
 
U kunt zo'n PRE bij ons aanbieden ter overschrijving op naam. In dat geval gaat het stamboek de geregistreerde eigenaar vragen om toestemming om het paard op uw naam te zetten. Dit is echter geen garantie voor succes en duurt dikwijls erg lang. Bijvoorbeeld omdat de geregistreerde eigenaar nog geld tegoed heeft van een tussenhandelaar die uw paard verhandeld heeft. In dit geval zal er geen toestemming komen totdat de tussenhandelaar betaald heeft en dat zal waarschijnlijk dan ook niet gaan gebeuren. 
 
Kortom: door een PRE te kopen met carta, maar zonder handtekening, loopt u een behoorlijk risico. 

PRE met een Frans eigendomsbewijs (carte d'immatriculation)
Er worden regelmatig ook PRE's te koop aangeboden met een Frans eigendomsbewijs in plaats van een Spaans eigendomsbewijs. Dit omdat het Frans gefokte PRE's zijn of uit Frankrijk geÄ«mporteerd werden. Dit Franse eigendomsbewijs heet een "carte d'immatriculation". Mocht u overwegen om een paard met een Frans eigendomsbewijs te kopen, neem dan even contact met ons op. 
 
PRE heeft wel paspoort, geen carta of een carta zonder handtekening of een carta ingevuld door andere koper 
In dit soort gevallen is niet zeker of het paard op naam gezet kan worden. Neem vooral vooraf even contact met ons op!
 
PRE betaald? Meteen carta meenemen!
Wat ook voorkomt, is dat iemand een PRE aanschaft, keurig betaalt of fors aanbetaalt in afwachting van transport van het paard naar huis. Bijvoorbeeld transport vanuit Spanje. Bij aankomst van het paard blijkt vervolgens dat de carta "zoek" is geraakt of per ongeluk niet mee is gekomen met het transport. Kan gebeuren, maar helaas leert de ervaring dat de carta vaak niet meer ontvangen wordt of alleen tegen forse bijbetaling.
 
Dus: als u het paard betaalt, meteen het eigendomsbewijs (carta) meenemen. En liefst meteen op naam laten zetten. Het is immers na betaling uw paard. 

Na aankoop: ook zelf de carta tekenen
Heeft u het paard gekocht? Vergeet dan vooral niet om ook zelf de carta te tekenen. Rechts onderin in het vakje ("comprador"). Dit is namelijk nodig voor overschrijving van het paard op naam. Als de PRE op naam wordt geschreven, ontvangt u een nieuwe carta met uw naam als geregistreerde eigenaar op de voorkant.
 
Moment dat u later het paard verkoopt, dient u uw handtekening als geregistreerde eigenaar links onder in het vakje te zetten.
 
Na aankoop: bewaren van de carta
De carta is dus het eigendomsbewijs. Daarom is het belangrijk om de carta apart van het paspoort te bewaren! Zo voor hand liggend dat veel mensen er niet bij stilstaan en het eigendomsbewijs samen met het paspoort bij bijvoorbeeld te pensionhouder bewaren. Niet verstandig. 
 
Terug naar een PRE kopen