Klachtenregeling

Waarom een klachtenprocedure?
Het PRE stamboek Nederland heeft professionaliteit, betrouwbaarheid en servicegerichtheid hoog in het vaandel staan. Wij stellen het op prijs als u tevreden bent over onze dienstverlening. Maar ook als u dat niet bent, horen wij dat graag. Daarom bestaat er een klachtenprocedure.  
 
Welke klachten?
U kunt natuurlijk iedere klacht indienen die u wilt. Er zijn echter wel zaken waar wij als PRE Stamboek Nederland niets aan kunnen doen. Ook niet als u ontevreden bent. Zoals bijvoorbeeld de regels van de RVO (Nederlandse overheid). Of de regels van ANCCE. Dat zijn simpelweg regels waar wij ons aan te houden hebben.
 
Klacht indienen
Ook als u ontevreden bent, dan horen we dat graag. En het liefst rechtstreeks. Dus een mailtje aan bijvoorbeeld het secretariaat is voldoende. Kunnen we kijken of uw klacht verholpen kan worden.
 
Bent u van mening dat na de eerste melding en behandeling daarvan de klacht nog niet verholpen is, dan kunt u ook een formele klacht indienen. Dat mag per E mail.
 
Als u een klacht indient, dan graag:
  • duidelijk uw eigen naam en contactgegevens vermelden;
  • als het over een bepaald paard en/of aanvragen voor dat paard gaat, graag de stamboeknaam van het paard vermelden en over welke aanvraag het gaat;
  • de klacht duidelijk omschrijven. 
 
Wat gebeurt er met uw formele klacht?
Als u een formele klacht indient, wordt deze in ieder geval met voltallige bestuur besproken. Als daar aanleiding toe is, wordt de klacht ook met de Raad van Advies besproken. Uiterlijk 4 weken ontvangt u een antwoord. In de praktijk zal dat meestal (veel) eerder zijn.
 
Klachten worden altijd gemeld bij de Raad van Advies, minimaal tijdens de jaarlijkse overlegvergadering van de Raad met het bestuur.