Veelgestelde vragen PRE paarden

Voordat u een mailtje stuurt
Alvorens te mailen, is het handig om te kijken of in de onderstaande vragen en antwoorden uw vraag al beantwoord wordt. Dat voorkomt onnodig mailverkeer.
 
Staat het antwoord er niet tussen?
Neem dan even contact met ons op. De mailadressen en telefoonnummers staan onder "contact". 

Als u mailt, graag zoveel mogelijk informatie over het betreffende paard meesturen. Dat maakt het voor ons gemakkelijker om uw vraag direct te beantwoorden. Dus informatie zoals: is het een volle PRE of een ander Spaans gefokt paard, wat is het chipnummer of levensnummer (UELN, código), waar komt het paard vandaan en wat voor een paspoort en andere papieren heeft het. 
 
Vragen over een paard dat geen PRE is
Onderstaande vragen en antwoorden hebben betrekking op PRE paarden, dus Pura Raza Española paarden.
Neem voor vragen over niet PRE paarden even contact met ons op.
 
Onderwerpen:
 • PRE kopen
 • Registratie op naam
 • Overig
 
PRE kopen
 
Er wordt een PRE te koop aangeboden. Hoe weet ik of het ook echt een PRE is?
Een Pura Raza Española paard heeft een bepaald paspoort én een eigendomsbewijs (carta de titularidad of propiedad). Bovendien zijn alle PRE's terug te vinden in de databank bij het moederstamboek. Lees meer in Een PRE kopen
 

Een PRE kopen zonder carta verstandig?
De carta de titularidad of propiedad is het juridische eigendomsbewijs van het PRE paard. Het eigendomsbewijs hoort bij het paard. Een auto koopt u immers ook niet zonder kentekenbewijs deel 3.
 
Een PRE zonder carta kopen is onverstandig omdat: 
 • er iemand anders is die het officiële,  juridische eigendomsbewijs van het paard in bezit heeft!
 • het een gestolen paard kan zijn;           
 • het een slachtpaard (met allerlei problemen) kan zijn;           
 • het kan een paard zijn dat nog niet of maar gedeeltelijk aan de officiële eigenaar betaald is;           
 • een paard kan zijn dat niet verkocht mag worden (bijvoorbeeld als er beslag op is gelegd in het geval van surseance van betaling/faillissement of bijvoorbeeld een vechtscheiding die nog niet afgerond is); 
 • bij verlies van het paspoort, heeft u een groot probleem.
 • Er wordt uitsluitend een duplicaat paspoort door het stamboek verstrekt aan degene die als eigenaar in het stamboek vermeld staat. En het op naam schrijven van het paard kan alleen met de carta. Een paspoort bij een ander stamboek aanvragen, mag officieel niet. U moet het aanvragen bij de oorspronkelijke paspoortuitgevende instantie. Krijgt u toch een paspoort van een ander stamboek, dan wordt dit paspoort niet erkend door het moederstamboek LG ANCCE in Spanje.
 • U betaalt de prijs voor een raspaard, maar feitelijk krijgt u een paard zonder papieren. De stamboekpapieren zijn immers waardeloos zonder carta. Veulens kunnen bijvoorbeeld nooit in het stamboek bijgeschreven worden.   
 
Een PRE kopen met een carta (eigendomsbewijs), maar zonder handtekening: verstandig? 
Nee, dat is niet verstandig. De geregistreerde eigenaar van het paard heeft namelijk niet getekend voor verkoop van het paard. Bij aanschaf van dit paard is nog maar de vraag of de geregistreerde eigenaar bereid is alsnog een handtekening te zetten of op vraag van het stamboek schriftelijk toestemming te geven voor overschrijving op naam. Zie ook hierboven: PRE zonder carta. 
 

Een PRE waar nooit een Carta de Propiedad/Titularidad voor aangevraagd is: bestaat dat?
Soms krijgt u te horen van de verkoper dat het een PRE is waarvoor nooit een carta (eigendomsbewijs) is aangevraagd. Dat kan het geval zijn, maar dikwijls heeft het paard wel een carta.
 
Controleer op de website van het moederstamboek LG ANCCE of het paard wel of geen carta heeft. U kunt dan meteen zien wie de geregistreerde eigenaar van het paard bij het stamboek is. Zie: Carta of niet 
 
Heeft het paard volgens het stamboek inderdaad geen carta? Vraag dan de eigenaar de carta aan te vragen voor u het paard koopt. Zeker in Spanje gaat dit vrij vlot. Om extra veilig te zijn raden wij u aan om ook een koopakte op te stellen tussen u en de verkoper/eigenaar. Mochten er onverhoeds problemen komen, dan is een koopcontract een extra bewijs.  
 
Hoe controleren of een PRE een carta heeft en wie de rechtmatige eigenaar is? 
Dit kunt u nakijken op de website van het moederstamboek: Carta of niet 

 
PRE op naam zetten

Is het nodig om mijn PRE op mijn naam over te schrijven?  
Ja, dat is nodig. Het moederstamboek LG ANCCE verplicht zelfs om binnen 15 dagen uw nieuwe PRE op uw naam over te schrijven.
Schrijft u het paard niet op uw naam dan:
 • Is iemand anders officieel eigenaar van uw paard volgens het stamboek, zelfs als u in het bezit bent van het eigendomsbewijs (carta de titularidad/propiedad);
 • mocht u paspoort en/of carta van het paard kwijtraken, dan worden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de geregistreerde eigenaar duplicaten verstrekt. En dat kan knap lastig zijn als de geregistreerde eigenaar een Spanjaard is.
 • Het is niet mogelijk om aan (fok- en premie)keuringen mee te doen en eventuele nakomelingen van uw PRE worden niet in het PRE stamboek opgenomen, want uitsluitend de geregistreerde eigenaar kan dit soort stamboekdiensten aanvragen en dat bent u dus niet.
 
Hoe schrijf ik een PRE op mijn naam?
Het stamboek registreert zowel paard als eigenaar. Dus als u voor de eerste keer een PRE op uw naam wilt overschrijven, moet u zich eenmalig bij het stamboek registreren als eigenaar of als fokker. Daarnaast moet u een aanvraag voor overschrijving van de PRE op uw naam indienen.
 
De uitleg en bijbehorende formulieren vindt u hier:


 
Moet ik eerst een fokkers- of eigenaarsnummer aanvragen voordat ik het paard op naam kan zetten?
Nee, u mag alle aanvragen tegelijkertijd indienen.
 
Wat zijn de kosten van op naam zetten van een PRE?
De tarieven vindt u hier: Tarieven PRE paarden
 
Is er sprake van lidmaatschap van het stamboek?
Nee, u betaalt voor de diensten die u aanvraagt en er is geen sprake van jaarlijkse contributie.
 
Hoe lang duurt het voordat mijn paard op naam gezet is?
Het duurt vrij lang omdat via ons als dochterstamboek de aanvraag uiteindelijk in Spanje verwerkt wordt. Dus reken zeker op 6 weken of langer.
 
Krijg ik een ontvangstbevestiging als het stamboek mijn aanvraag heeft ontvangen?
Nee, die krijgt u niet. We gaan er van uit dat u de aanvraag voor overschrijving met de originele carta (eigendomsbewijs) en het originele paspoort aangetekend aan ons verstuurd, omdat het waardepapieren zijn. Als aangetekende post niet in ontvangst wordt genomen, dan gaat het retour afzender. Bovendien kunt u uw verzonden aanvraag volgen via Track & trace.

Als mijn PRE op naam gezet is, krijgt het dan een Nederlands paspoort?
Nee, uw paard behoudt het originele Spaanse ANCCE paspoort.

Ik heb een PRE gekocht, maar de carta (eigendomsbewijs) ontbreekt. Wat nu?
Als u geen carta de titularidad/propiedad heeft gekregen bij uw paard, dan kunt om te beginnen de verkoper vragen om alsnog de carta te leveren. Lukt dat niet, dan:
 • laat u zich eerst registreren als eigenaar of fokker bij het stamboek (700 Fokkersnummer of 802 Eigenaarsnummer
 • bij deze aanvraag laat u ons meteen weten dat u geen eigendomsbewijs/carta van de PRE heeft;
 • na registratie van u bij het stamboek, gaan wij onze best doen om met de geregistreerde eigenaar in contact te komen. Mocht de geregistreerde eigenaar een Spanjaard zijn, dan probeert het moederstamboek LG ANCCE hiermee in contact te komen.
 • Vervolgens wordt aan de geregistreerde eigenaar gevraagd of deze schriftelijk  toestemming verleent om de PRE op uw naam over te schrijven. 
 • Zolang er geen toestemming is van de geregistreerde eigenaar mogen we niet overschrijven want hij of zij heeft daarvoor niet getekend, daar is de Carta nu juist voor. Is er wel toestemming, dan kan het paard overgeschreven worden.
Goed om te weten: soms kost het veel tijd voordat de geregistreerde eigenaar gevonden is (bijvoorbeeld omdat iemand verhuisd is) of voordat de geregistreerde eigenaar reageert. Het is wel zo dat serieus geprobeerd wordt de toestemming van de geregistreerde eigenaar te verkrijgen. Er is echter geen garantie dat de geregistreerde eigenaar toestemming verleent. Bijvoorbeeld als de eigenaar nog geld te goed heeft van een handelaar die uw paard gekocht heeft voordat het paard aan u verkocht werd. 
 
PRE gekocht met carta, maar de handtekening van de geregistreerde eigenaar ontbreekt. Wat nu?
In dit geval geldt hetzelfde als beschreven staat onder "Ik heb een PRE gekocht, maar de carta (eigendomsbewijs) ontbreekt. Wat nu?" hierboven. Dus u kunt op dezelfde manier te werk gaan. 

Overig
 
Bij mijn PRE kan de chip niet gevonden worden. Kan ik een nieuwe chip laten plaatsen door iedere dierenarts of iemand van een ander stamboek?        
Nee, u kunt voor volle PRE paarden niet iedere dierenarts of een ander stamboek vragen een chip te zetten. Bij de PRE paarden moet altijd de identiteit gecontroleerd worden middels een DNA-test.
 
Om een nieuwe chip te kunnen laten plaatsen, moet u een aanvraag indienen voor 516 Identiteitscontrole: 516 Identiteitscontrole  Als u eenmaal de aanvraag ingediend heeft, krijgt u van ons de correcte papieren met uitleg.
 
Is er inmiddels toch al een een chip door een andere instantie of willekeurige dierenarts geplaatst omdat u dit niet wist? Dan moet u alsnog de DNA controle laten uitvoeren via de aanvraag code 516.
 
Ik heb een PRE in mijn bezit, maar die heeft geen ANCCE paspoort. Hoe zit dat?
Er kunnen allerlei redenen zijn waarom uw paard geen ANCCE paspoort heeft. De meest voor de hand liggende reden is dat uw paard niet opgenomen is in het PRE stamboek. Het komt ook voor dat een PRE op enig moment een vervangend paspoort heeft gekregen van een andere instantie dan het PRE stamboek. 

Neem in dit soort gevallen even contact met ons op, kunnen we nagaan wat er aan de hand is en of er iets aan te doen is.
 
Ik wil in contact komen met de fokker/vorige eigenaar van mijn PRE. Heeft het stamboek de contactgegevens?
Het stamboek beschikt over de contactgegevens van de PRE fokkers, maar die mogen we niet doorgeven vanwege de privacywetgeving. Veel fokkers zijn terug te vinden via internet. De fokkers die lid zijn van ANCCE zijn met brandmerk en contactgegevens terug te vinden op de website van ANCCE (www.ancce.es)  onder full members (socios). 
 
Op de carta de titularidad/propiedad (eigendomsbewijs) staat aan de voorkant op wiens naam het paard geregistreerd staat. Daar staat ook het adres bij. Dus bij aankoop van een PRE met carta heeft u meteen de naam en adresgegevens van de laatste geregistreerde eigenaar. Hou er rekening mee dat niet iedereen op internet te vinden is. Soms is een ouderwets briefje met een postzegel de beste oplossing.