Het stamboek van de PURA RAZA ESPAÑOLA (PRE)

 

PRE stamboek: een gesloten stamboek

De PRE is een oud ras en wordt "zuiver" gehouden. Het stamboek van de Pura Raza Española (PRE) is een zogenaamd gesloten stamboek. Dat wil zeggen dat er geen paarden van andere rassen gebruikt mogen worden in de fokkerij. 

LG ANCCE moederstamboek

Alle PRE's ter wereld worden in Spanje door het moederstamboek LG ANCCE geregistreerd. 

PRE Stamboek Nederland: erkend dochterstamboek van ANCCE

Het PRE stamboek is een officieel door ANCCE in Spanje erkend "dochterstamboek”. Dit houdt in dat het het PRE stamboek Nederland voor het moederstamboek (LG) ANCCE veulens registreert, de Apto keuring (fokgeschiktheidskeuring) organiseert, paarden overschrijft naar nieuwe eigenaren, papieren en DNA testen verzorgd enzovoorts.

Het Nederlandse stamboek staat onder de supervisie en moet werken volgens de regels van ANCCE in Spanje. Het Spaanse stamboek in Spanje staat weer onder supervisie van de MAPA wat vergelijkbaar is met in Nederland de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken).

PRE Stamboek Nederland: erkend door Nederlandse overheid

Naast de erkenning door het Spaanse moederstamboek van de PRE, is het Nederlandse PRE Stamboek ook als stamboek erkend door de Nederlandse overheid. Dat wil zeggen dat ons stamboek gerechtigd is om paspoorten uit te geven en andere stamboekdiensten te verlenen. Niet alleen voor PRE's, maar ook voor andere paarden. Dit kunnen kruisingen met PRE of andere barokke paarden paarden zijn en andere paarden die niet tot een bepaald stamboek behoren.  Onder het kopje "Andere paarden" in het menu kunt u terecht voor alle diensten voor paarden anders dan de PRE.