Regels RVO
 
Wat is de RVO
De RVO staat voor Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, onderdeel van het Ministerie voor Economische zaken en Klimaat. Op basis van de Europese en Nederlandse wetgeving stelt de RVO de regels voor het houden van paard(achtigen) vast. Dat is ook het geval voor de zogenaamde I&R (Identificatie en Registratie) van paardachtigen. Dus de regels rond paspoorten en registratie van paardachtigen in Nederland. 

Regels voor paardenhouders
Voor mensen die eigenaar van een paard zijn of paarden houden, gelden een aantal wettelijke regels. Overigens gelden die regels ook voor zogenaamde paardachtigen. Dus ezels, zebra's, muilezels en muildieren. 
 
Regels voor paspoorten
Er gelden ook wettelijke regels voor paspoorten en de instantie die paspoorten uitgeeft, de PasPoortuitgevende Instantie (PPI).
 
Welke regels?
Op de website van de RVO staan de actuele regels voor paardenhouders/eigenaren en de regels rond paspoorten. De website is te vinden via de Links