Organisatie van het PRE Stamboek Nederland
 
Bestuur
Het stamboek heeft een bestuur dat bestaat uit de voorzitter/secretaris (Aranka Ouwehand), penningmeester/stamboekzaken (Liselot Maas) en een algemeen bestuurslid (Elise Snoek). 
Vrijwilligerswerk, maar niet vrijblijvend
Het werk voor het stamboek gebeurt door vrijwilligers. Dit vrijwilligerswerk is echter niet vrijblijvend, het stamboek moet immers voldoen aan de eisen en regels van zowel ANCCE als de RVO (Nederlandse overheid). En uiteraard probeert het stamboek zo goed mogelijk de aanvragers van stamboekdiensten te helpen.
 
Geen winstoogmerk
Het stamboek heeft niet tot doel winst te maken. Geprobeerd wordt de tarieven zo laag mogelijk te houden. Natuurlijk worden er wel kosten gemaakt (afdracht aan ANCCE, kantoorkosten, verzendkosten, een bescheiden onkostenvergoeding etc.). Als er geld overblijft, wordt dat weer besteed aan het stamboek. Door bijvoorbeeld de tarieven niet te verhogen, aanschaffen noodzakelijke software etc..
 
Raad van Advies
Naast het bestuur is er ook een Raad van Advies. Deze Raad bestaat uit fokkers en eigenaren van PRE's.  De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over het stamboek.
Minimaal 1x per jaar vergadert de Raad met het bestuur. Voorafgaand aan deze vergadering is er een zogenaamde klankbordvergadering. 
 
Op dit moment bestaat de Raad van Advies uit Robert van Velzen (voorzitter), Aline van der Linden (secretaris), Berend Brouwer en Miranda Ketelaar (tevens bestuurslid van de Vereniging Spaanse Paard Nederland). Er is een vacature. Interesse? Laat het de Raad weten! Mailadres staat op de contactpagina. 

Klankbordvergadering
(Tenminste) eenmaal per jaar organiseert de Raad van Advies een klankbordvergadering voor alle fokkers en eigenaren. De fokkers en eigenaren die bij stamboek bekend zijn, ontvangen hiervoor een uitnodiging per mail. 
 
Doel van deze vergadering om fokkers en eigenaren de kans te geven mee te praten over het beleid van het stamboek, suggesties te doen etc.. Daarnaast kunnen mensen zich kandidaat stellen als lid van de Raad van advies.
 
 Website op onderwerp