Tarieven voor PRE paarden 
(Tarifas de servicios LGANCCE en Holanda) 


 
  
 

  
TARIEF POSTVERZENDING 2023 IS  € 9,25          
  Nummer LG ANCCE Tarief  Tarief lid ANCCE*
Veuleninschrijving (Identificación para la Inscripción potros) 
 
103 145,00 125,00
 
Veuleninschrijving te laat (Identificación para la Inscripción (fuera de plazo)  
127
400,00  
 
Identificatie/kopie ANCCE paspoort                                  (Identificación para Renovacion de Documentación)

115 140,00  
1e Aptokeuring (Certificado aptitud basica para la Reproduccion) 
206 150,00 140,00
 
Genetisch onderzoek (Solicitud Analitica - Genetico (A))
 
 
528
 
 
90,00
 
 
Identiteitsanalyse (Solicitud Analitica - Control Identidad (B)) 
 
 
 
516

 
 
90,00
 
 
Afstammingsonderzoek (Solicitud Analitica - Control Filiacion)  
 
 
504
 
 
 90,00
 
 
Duplicaat paspoort (Duplicado Documento de Acompańamiento)
 
401
 
 140,00
 
 
Certificaten (Certificados)
 
310
 
 30,00
 
 
Genetisch kleuronderzoek (Determinacion Genetica de la capa) 
 
243
 
 85,00
 
 
Verklaring van inschrijving (Nota informativa de registro)
 
346
 
 40,00
 
 
DNA profiel (Certificado de ADN)
 
 
322
 
 
90,00
 
 
 
Carta de titularidad/propiedad                            (Establecimiento Carta Titularidad) 

413
 70,00
 
 
 
Duplicaat carta (Duplicado Carta de Titularidad)


231       85,00  
 
Dekformulier (Certificado de cubricion)


621       10,00  
 
 
Naam paard veranderen door fokker (Cambio de nombre del caballo) 
607    120,00  
 
 
Naam paard veranderen door niet zijnde de fokker      (Cambio de nombre del caballo)  
607 1.200,00  
 
Overschrijving PRE op naam (Cambio de Titularidad) 
 
619
 
  65,00
 
 
Overschrijving PRE op naam incompleet                           (Cambio de Titularidad, fuera de plazo)**
619 75,00  
 
Fokkersnummer (Codigo de Ganadero Criador)
 
 
700
 
 
215,00
 
 
Eigenaarsnummer (Codigo de Ganadero Solo-no criador)
 
 
802
 
 
95,00
 
 
2de Apto keuring (Certificado aptitud basica para la Reproducion 2e)
218
   
 
TRC calificado keuring (Valoración de Reproductor Calificado (primero
220
   
 Exportcertificaat (Certificado de exportacion)
 
309
 
 60,00
 


 
 
     
 
 
Prijzen zijn onder voorbehoud van tariefstelling kantoor LG ANCCE Sevilla

Met lid ANCCE wordt bedoeld rechtstreeks lid van het moederstamboek ANCCE in Sevilla- Spanje en niet een Nederlandse vereniging.                                                                                         
 
In eerste instantie wordt het tarief berekend als zijnde geen lid van ANCCE. Als bij onze betaling aan ANCCE blijkt dat u wel lid bent van ANCCE, dan wordt het bedrag verrekend.
 
 ** Met incompleet wordt bedoeld een incomplete aanvraag, bijvoorbeeld geen carta terwijl het paard er wel een heeft, geen handtekening van de geregistreerde eigenaar bij "vendedor" aan de achterkant van de carta links onderin etc..