Het stamboek van de PURA RAZA ESPAÑOLA (PRE)

PRE stamboek: een gesloten stamboek
De PRE is een oud ras en wordt "zuiver" gehouden. Het stamboek van de Pura Raza Española (PRE) is een zogenaamd gesloten stamboek. Dat wil zeggen dat er geen paarden van andere rassen gebruikt mogen worden in de fokkerij. 

LG ANCCE: 1 stamboek voor PRE's wereldwijd  
Alle PRE's ter wereld worden in Spanje door het moederstamboek LG ANCCE geregistreerd. Er is dus maar één PRE stamboek ter wereld. Het fokprogramma is een wereldwijd fokprogramma. Het beleid ten aanzien van het ras wordt dan ook bepaald in Spanje. De juryleden en keurmeesters voor premiekeuringen en basiskeuringen fokgeschiktheid worden per definitie door ANCCE opgeleid en uitgezonden naar verschillende landen. 

PRE Stamboek Nederland: officiële vertegenwoordiger van ANCCE in Nederland
Het PRE stamboek Nederland is de officiële vertegenwoordiger van ANCCE in Nederland. Dit houdt in dat het PRE stamboek Nederland voor (LG) ANCCE de aanvragen uit Nederland voor registratie van veulens, overschrijving PRE op naam, genetische kleurtesten e.d. in behandeling neemt. De uiteindelijke beslissing of een PRE bijvoorbeeld al dan niet op naam overgeschreven kan worden, wordt door LG ANCCE in Spanje genomen.  

  Afbeelding invoegen