Kopie paspoort 
Formulieren onderaan pagina

Paard zonder geldig paspoort
In principe krijgt een paard maar één keer een paspoort als identificatiebewijs. Dus alle reden om zuinig te zijn op het paspoort van uw paard.
 
Toch komt het voor dat een paspoort verloren gaat. En dan heeft u een probleem. Want zonder geldig paspoort en/of geen chip mag een paard:
  • niet gehouden worden;
  • niet vervoerd worden;
  • niet meedoen aan een keuring;
  • niet meedoen aan een wedstrijd;
  • niet geslacht worden voor menselijke consumptie;
  • niet weg voor export.
  Afbeelding invoegen     
 

Beschadigd of ongeldig paspoort
Soms raakt een paspoort dusdanig beschadigd dat het niet meer bruikbaar c.q. volledig is. Een paspoort kan ook ongeldig worden. Bijvoorbeeld omdat iemand er in geschreven heeft. Uitsluitend een dierenarts en een paspoortuitgevende instantie mogen in een paspoort veranderingen aanbrengen. In dat geval moet duidelijk zichtbaar zijn wat veranderd is én er moet een handtekening en stempel bij staan. Zo niet, dan is het paspoort ongeldig. 
 
Voor een ernstig beschadigd of ongeldig paspoort kan een kopie paspoort aangevraagd worden. In dat geval moet het oude paspoort ingeleverd worden!  Een paard mag immers maar één paspoort hebben. 
 
Kopie paspoort onder voorwaarden
Het zal duidelijk zijn dat er niet zomaar een kopie van een paspoort verstrekt mag worden. Dat betekent dat per geval beoordeeld wordt of er wettelijk gezien wel of geen kopie paspoort verstrekt mag worden. Als er een kopie paspoort wordt uitgegeven, betekent dat altijd dat een paard niet meer voor de humane consumptie geslacht mag worden. 
  
Kopie paspoort: waar aanvragen?
Een duplicaat paspoort moet aangevraagd worden bij de instantie die het originele paspoort heeft uitgegeven. Voor paarden met oorspronkelijk een buitenlands paspoort, vragen wij dat aan voor de eigenaar.
 
Welke instantie heeft het originele paspoort uitgegeven?
Het kan zijn dat u niet of niet meer weet welke instantie het originele paspoort heeft uitgegeven. Aan de hand van het chipnummer kan bij de RVO opgezocht worden welke instantie het originele paspoort heeft uitgegeven. U ziet het levensnummer van het paard en de contactgegevens van de uitgevende instantie. 

Paard op chipnummer zoeken 
(even scrollen, staat ongeveer op het midden van deze webpagina van de RVO)
 
Buitenlands paspoort/paard niet geregistreerd
Zeker bij Spaanse en andere Iberische paarden is het waarschijnlijk dat het originele paspoort in het buitenland uitgegeven. Paarden die niet bij de RVO geregistreerd staan, zijn meestal ook paarden uit het buitenland.
 
De Europese wetgeving bepaalt dat de instantie die het originele (eerste) paspoort heeft uitgegeven, ook het duplicaat moet uitgeven. Dus bij een aanvraag voor een kopie paspoort, zoeken we uit wie het originele paspoort heeft uitgegeven. Wij vragen daar dan een duplicaat paspoort aan voor de Nederlandse eigenaar. Het is nog vrij nieuw dat er in het buitenland een duplicaat aangevraagd moet worden, dus op dit moment weten we vaak (nog) niet hoe lang het duurt en wat het precies kost.

Verkeerd paspoort bij het paard
Het komt voor dat een paard een verkeerd paspoort heeft. Bijvoorbeeld omdat het paspoort tijdens transport  omgewisseld is. Ook in dit geval geldt: even kijken wie dat paspoort heeft uitgegeven. Is het een Nederlandse paspoortuitgevende instantie, dan moet u daarmee in overleg. 
 
Neem voor paarden met een verkeerd (buitenlands) paspoort contact met ons op.
 
Kopie paspoort aanvragen - code 1006
Wilt u bij het PRE Stamboek een kopie paspoort aanvragen, neem dan liefst vooraf even contact op. Kijken we of wij inderdaad zo'n paspoort kunnen verstrekken.
 
  1. Download dan de formulieren ten behoeve van de aanvraag (knop onderaan).
  2. Vul alles naar eer en geweten in.
Laat het paard door een paspoortgerechtigde dierenarts identificeren. De dierenarts moet ook een van de formulieren invullen, ondertekenen en van een stempel voorzien.                                 
 
Belangrijk: de dierenarts moet zorgvuldig identificeren! Stuur vervolgens de papieren aan ons op met een kopie van uw identiteitsbewijs.                                                                                                
 
 1006 KOPIE PASPOORT (niet voor PRE)