619 Een Pre op uw naam schrijven.   

 
Hiervoor heeft u een fokkersnummer of eigenaarsnummer nodig.

 

Als u een PRE op uw naam wilt overschrijven, heeft u hiervoor de "Carta de Titularidad” die bij het paard hoort nodig. Deze "carta” is het eigendomsbewijs waarop vermeld staat op wiens naam het betreffende paard bij het stamboek geregistreerd staat (zie onder "Aanvragen” "Carta de Titularidad”). De "carta” moet door de verkoper aan u overhandigd zijn samen met het paspoort van het paard.  Advies: koop geen paard zonder paspoort of Carta de titularidad!

 

Op de "Carta”  staat aan de voorkant de naam van de huidige eigenaar en deze persoon moet de "Carta” aan de achterkant gedeeltelijk invullen:

 

-       Op de achterkant (bovenaan) zijn naam en zijn persoonsnummer  en onderaan bij "vendedor” (verkoper) zijn handtekening.
      Hiermee verklaart hij/zij het paard te hebben verkocht.

-       De koper vult vervolgens zijn gegevens en fokkers-of eigenaarsnummer in en u ondertekent onderaan bij "comprador” (koper). Heeft u nog geen fokkersnummer  of eigenaarnummer? Vraag dat dan tegelijkertijd aan. U mag alle aanvragen tegelijk indienen

 

Voor de Nederlandse regelgeving moet ook de naam van de (nieuwe) eigenaar in het paspoort vermeld staan, denk aan transport, concoursen etc.. Het is dus van belang dat ook in het paspoort van het paard de naam van de nieuwe eigenaar vermeld wordt.Hiervoor kruist u dit verzoek aan op het "Aanvraag dienstenformulier” (nr.1) en stuurt u ook het paspoort mee naar het stamboek.

 

Vergeet u niet dat de "Carta de Titularidad” en het paspoort slechts eenmalig verstrekt worden. Daarom is het aan te raden alles aangetekend te versturen voor de veiligheid.

 

Het paspoort met de naamsverandering, krijgt u indien u voor extra aangetekende verzending heeft betaald en indien er geen ontbindende factoren zijn zoals bijvoorbeeld het ontbreken van handtekeningen etc. ongeveer na 4 dagen retour gestuurd (aangetekend). Indien u niet voor aangetekende extra verzending heeft betaald zal het paspoort samen met de Carta de Titularidad teruggestuurd worden als die ontvangen is van LGANCCE. De "Carta” (het eigendomsbewijs) duurt wat langer omdat deze aanvraag naar ANCCE Spanje gestuurd moet worden.

 

Indien u een paard gekocht heeft of wil kopen waarbij geen  "Carta de Titularidad”  aanwezig is, dan moet u een aanvraag voor een "Carta”  bijvoegen (zie onder "Aanvragen” "Carta de Titularidad”). Twijfelt u of het paard in het bezit is van een "carta”,  vraagt het dan even na bij het PRE stamboek Nederland. Het stamboek kan nagaan of er ooit een "carta” voor het betreffende paard is verstrekt.

 

Bent u in het bezit van een koopakte ("compra venta”), stuur dan een kopie hiervan mee met de aanvragen.  

 

De benodigde formulieren voor overschrijving vindt u in de link.


Let op! U kunt zonder eigenaar- of fokkersnummer geen paard op uw naam stellen.

Indien u die nog niet heeft leest u dan de onderwerpen op deze site onder kopje aanvragen.


Klik op de link hieronder om de nodige formulieren te downloaden.

 

                                                     

   
 
        .......619 pakket_1.pdf
 
Gefeliciteerd met uw aankoop 
 
 

Uit de woordenlijst:
Carta de Titularidad= bewijs van eigendom te vergelijken met het derde deel van uw auto.
 

 
  
 
Formulieren in deze download kunt u op uw computer invullen,opslaan en printen dan ondertekenen en opsturen.
  
 
 
 
Met uw aanvraag meesturen:
 
1. De formulieren uit de link 
 
2. kopie identiteitsbewijs
 
3. Als u dit nog niet heeft de aanvraag voor een fokkers- of eigenaarsnummer. 
 
U mag meerdere aanvragen samen versturen.