Uitleg invullen formulieren
 
Het invullen van de formulieren zorgt nog wel eens voor hoofdbrekens. Daarom hier een uitleg hoe deze formulieren ingevuld dienen te worden. 
 
Nederlands dienstenformulier: Uitleg dienstenformulier nov 2019.pdf
 
Internationaal dienstenformulier: Uitleg internationaal dienstenformulier nov 2019.pdf
 
Aanvraag fokkers- of eigenaarsnummer (Solicitud de código de ganadería):   Uitleg solicitud de c_digo de ganader_a 2020.pdf
 
 
Na de uitleg nog steeds vragen? Neem dan even contact op met het secretariaat: 06-18689278