Uitleg invullen formulieren
 
Het invullen van de formulieren zorgt nog wel eens voor hoofdbrekens. Daarom hier een uitleg hoe deze formulieren ingevuld dienen te worden. 
 
Nederlands dienstenformulier: Uitleg  Nederlands dienstenformulier
 
Internationaal dienstenformulier (Solicitud de servicio internacional): Uitleg internationaal dienstenformulier
 
Aanvraag fokkers- of eigenaarsnummer (Solicitud de código de ganadería):   Uitleg solicitud de código de ganadería
 
 
Na de uitleg nog steeds vragen? Neem dan even contact op met het secretariaat: 06-18689278