413 Carta de Titularidad

Voor deze dienst heeft u een fokkersnummer of een eigenaar nummer nodig.                                                                           De benodigde formulieren voor aanvraag vindt u onderaan deze pagina!

De "Carta de Titularidad” is een soort ''extra kentekenbewijs'' van het stamboek wat bij het paard hoort. Hierop staan de gegevens van de eigenaar en van het paard vermeld. Reden voor invoering hiervan is onder andere de registratie en traceerbaarheid van de eigenaren van PRE's. Bijvoorbeeld bij uitbraak van ziekten zoals bijvoorbeeld paardenpest, het West Nijl virus etc. kan dit van belang zijn. Ook de andere stamboeken ende instantie waar paardenstamboeken onder vallen (het productschap PVE) onderzoeken op dit moment hoe zij hun registratie– en identificatiesysteem kunnen verbeteren en/of aanvullen.

De Carta de Titularidad kan het beste goed opgeborgen worden en hoeft niet met het paard mee te reizen bij vervoer voor training, concoursen en keuringen. Mocht het paspoort tijdens een reis verloren gaan, dan heeft u altijd nog het eigendomsbewijs.

Vanaf 2007 is het verplicht om een Carta de Titularidad (eigendomsbewijs) te hebben bij een PRE. Zonder deze carta is het niet mogelijk om gebruik te maken van stamboekdiensten en ook niet om mee te doen aan keuringen van het stamboek. Heeft u dit eigendomsbewijs nog niet, dan dient u deze zo snel mogelijk bij het stamboek aan te vragen. De Carta kan uitsluitend door de eigenaar van het paard aangevraagd worden.

Bij verkoop van het betreffende paard moet de Carta de Titularidad binnen 15 dagen aangeboden worden bij het PRE-stamboek van het land waar het paard verblijft. Er wordt dan een nieuwe kaart aangemaakt met vermelding van de nieuwe eigenaar.

Voor veulens waarvoor identificatie en een paspoort is aangevraagd, hoeft geen Carta de Titularidad aangevraagd te worden. Deze wordt bij het paspoort van het veulen geleverd.

Volgens de Nederlandse regelgeving moet bij koop van een paard, een koopovereenkomst worden gesloten. Dit levert nogal eens discussie op, omdat veel mensen veronderstellen dat deze regelgeving niet in het buitenland geldt. Voor alle duidelijkheid, volgens de Nederlandse wetgeving is een ondertekende koopakte bewijs van eigendom en voor de Spaanse regelgeving (en stamboek) is de Carta de Titularidad bewijs van eigendom. Mocht u echt geen koopovereenkomst kunnen overleggen omdat het paard reeds lang in uw bezit is, neemt u dan even contact op met het stamboek.

Voor de aanvraag van een Carta de Titularidad voor een paard wat reeds in uw bezit is en een paard wat al op uw naam staat, heeft u de volgende papieren nodig:

Klik hieronder op de link om de benodigde formulieren te printen.                                                                                               Aanvraag Form. Carta de Propiedad of Titularidad   

 Formulieren in deze download kunt u op uw computer invullen,opslaan en printen dan ondertekenen en   opsturen

Stuur een Kopie van uw identiteitsbewijs mee

Belangrijk!

Spanje is hard getroffen door de corona crisis. Hou er daarom rekening mee dat de behandeling van uw aanvraag lang kan duren.