Koop nooit een PRE zonder Carta de Titularidad inmiddels Propiedad en zorg dat de Carta voorzien is van een handtekening van de oude eigenaar, anders kunt u uw paard nooit op uw naam schrijven in het stamboek !
 
Lees hieronder hoe het hoort!
  

Een PRE Kopen: Let op ! deze informatie geldt alleen voor paarden ingeschreven in het LGANCCE stamboek.


Als u van plan bent om een PRE aan te schaffen, zijn er een aantal zaken waar u rekening mee dient te houden. Wij adviseren dan ook om u goed te laten voorlichten. U kunt hiervoor ook het Stamboek bellen of mailen.

Bij de aanschaf van een eerste PRE raden u aan eerst diverse fokkers te bezoeken om een beeld te krijgen van de verschillende types. Of u nu kiest voor het klassieke paard of voor het moderner gelijnde type, alle types zijn bij de meeste fokkers vertegenwoordigd. Daarnaast worden er door verenigingen en stamboeken in binnen- en buitenland regelmatig evenementen georganiseerd waar de Spaanse paarden zich presenteren en waar u kennis kunt maken met de PRE en hun prestaties. Indien u zelf naar Spanje wilt reizen om daar een PRE aan te schaffen, is dat uiteraard mogelijk. U zult rekening moeten houden met het feit dat het niet eenvoudig is om een paard te kopen in een vreemd land, waar u vaak de taal en/of cultuur niet (geheel) machtig bent. Het is heel belangrijk dat u van te voren weet aan welke voorwaarden er voldaan moet worden om het paard met de juiste papieren en op de juiste manier naar Nederland te transporteren.


Elke PRE moet zowel in Spanje als in Nederland in het bezit zijn van:


1. Paspoort met stamboekpapier.

Bij PRE (ras)paarden maken de stamboekpapieren onderdeel uit van het paspoort. Er zijn 2 soorten PRE-paspoorten in omloop.

Op foto 1 ziet u een voorbeeld van een paspoort van een PRE geboren voor 2007. Deze paspoorten zijn uitgegeven door het voormalige stamboek, de Cria Caballar.
Op foto 2 ziet u een voorbeeld van een paspoort uitgegeven vanaf 2007 door LGANCCE (het huidige PRE Stamboek).

2. Een Microchip.

Elk paard moet een microchip hebben, zowel in Nederland als in andere landen. Overweegt u een PRE te kopen waarvan de chip niet gevonden kan worden (dit komt wel eens voor bij oudere paarden), koop het paard dan pas als de eigenaar dit in orde gebracht heeft via LGANCCE. Wij raden u dit aan omdat hiervoor een DNA controle plaatsvindt die niet alleen kostbaar is, maar het bovendien nog wel eens voorkomt dat bij deze DNA controle blijkt dat het DNA van het paard niet overeenkomt (niet compatible is) met het DNA van een of van beide ouders. Is dit het geval, dan kan het paard uitgesloten worden van het PRE stamboek. U loopt in dit geval dus het risico te betalen voor een paard met stamboekpapieren, terwijl u feitelijk een paard zonder papieren koopt.


3. Carta de titularidad, tegenwoordig ook Carta de propiedad genoemd.

Wat is dat?
In het Spaans betekent een carta de Titularidad of Propiedad eigendomsbewijs. En dat is het ook. De "carta” is het eigendomsbewijs van het paard, uitgegeven door het stamboek. Het is niet zo maar een stamboekpapiertje, maar een officieel, juridisch eigendomsbewijs. De rechtmatige eigenaar wordt vermeld op dit document. Dus ook al gaat u nooit fokken met uw PRE, de carta dient als eigendomsbewijs wel in uw bezit te zijn én op uw naam geschreven te zijn.  
 
Formeel van eigenaar veranderen: paard op naam zetten
Bij verkoop moet het paard met deze "carta” binnen 30 dagen overgeschreven worden op naam van de nieuwe eigenaar. De huidige, officiële eigenaar moet op de achterkant tekenen voor verkoop. Op naam zetten, gaat via het PRE Stamboek Nederland (zie aanvragen PRE).
Zie ook: Een PRE kopen zonder carta?
PRE waar nooit een carta voor aangevraagd is en
Zelf controleren of een PRE een carta heeft en wie de rechtmatige eigenaar is.
 
 
 
 4. Merrie met veulen of drachtig.

Bent u van plan een merrie te kopen met veulen aan de voet of drachtig, let dan op het volgende:
Bij aankoop van een drachtige merrie of een merrie met veulen, koopt u altijd 2 dieren.
Voor elk dier gelden dus de individuele overschrijvingsregels.


 a. U koopt een drachtige merrie: 
In dit geval is het van belang dat u de merrie zo snel mogelijk (binnen 15 dagen) op uw naam laat overschrijven middels de "Carta de Titularidad”.  
Zodra de drachtige merrie op uw naam gezet is door het stamboek, is het veulen zodra het geboren wordt, automatisch van u. U kunt vervolgens de normale veulen aanmeldingsprocedure volgen om het veulen van een paspoort te voorzien. Volgens het stamboek bent u dan ook de fokker van het veulen. U moet dan wel in het bezit zijn van het dek/geboorteformulier om daar het veulen mee aan te melden (zie ook "Aanvragen”, Veulen aanmelden”). Vergeet dus vooral niet de verkoper om het dekformulier te vragen dat bij de drachtige merrie hoort! Schrijft u de merrie niet tijdig over dan bent u volgens het stamboek niet de eigenaar van de merrie en ook niet van het veulen en kunt u dus het veulen niet inschrijven !


 b. U koopt een merrie met een nog niet ingeschreven veulen aan de voet:
Ook hier moet u de merrie binnen 15 dagen overschrijven op uw naam middels de "Carta de titularidad”. Voor aanmelding van het veulen bij het stamboek, heeft u het dek-geboortebewijs nodig. Dit dek-geboortebewijs moet volledig ingevuld zijn en (heel belangrijk! ) aan de onderkant in de laatste kolom ("diligencia de venta”) te zijn ingevuld en ondertekend door de verkoper van het veulen. Met deze ondertekening kunt u het veulen op uw naam laten inschrijven in het stamboek. Zonder dit volledig en correct ingevulde dek-geboortebewijs blijft het veulen papierloos en op naam van de oude fokker.

Wat u verder nog moet weten.

De recessie in Spanje raakt ook Nederland !

Iedereen denkt "zoiets overkomt mij niet, want ik vertrouw de verkoper, ik ken hem goed, het zijn mijn vrienden” etc.. Helaas overkomt het veel mensen die een PRE kopen dat achteraf blijkt dat het gekochte paard niet op hun naam overgeschreven kan worden en dat er zelfs nog meer geld moet worden neergeteld om het paard te kunnen behouden.

Het zijn trieste berichten die uit Spanje komen. Er worden duizenden paarden naar de slacht gestuurd omdat de eigenaren, fokkers, yeguadas en ganaderos het niet meer zien zitten. De regels zijn in Spanje hetzelfde als in Nederland. De paarden worden opgehaald voor de slacht en de eigenaar moet het paspoort meegeven (niet het eigendomsbewijs, de "Carta de Titularidad”).

Hele ladingen paarden worden om die reden opgehaald, maar gaan vervolgens niet naar het slachthuis maar naar met name Duitsland en andere landen. De paarden worden daar aan de vrachtwagenklep verkocht voor weinig geld. De kopers zijn blij met de goede prijs en denken dus een goede koop gedaan te hebben. Vervolgens vragen de kopers het stamboek het paard over te schrijven en daar komen de problemen. Het stamboek kan en mag alleen een PRE overschrijven als er een "Carta de Titularidad”, ondertekend door de geregistreerde eigenaar aangeboden wordt.

Een kopie van het eigendomsbewijs (Carta) kan aangevraagd worden, maar hiervoor moet de geregistreerde eigenaar, dus de man of vrouw die dacht dat het paard inmiddels geslacht was, voor tekenen op de "Carta de Titularidad” die nog in zijn of haar bezit is. Logischerwijs is vervolgens de stellingname van de betreffende geregistreerde verkopers/eigenaren dat zij voor het ondertekenen geld willen hebben omdat zij het paard in principe alsnog verkopen.

De waarschuwing van LG ANCCE is dan ook: Koop nooit een PRE paard zonder een ondertekende Carta de Titularidad!!!!

Handelaren in Nederland beloven vaak dat de "Carta de Titularidad” nagestuurd gaat worden. Wacht dit eerst af voordat u het paard betaalt en mee naar huis neemt! Eenmaal bij u op stal wordt het meestal een gebed zonder eind en heeft u uiteindelijk een paard dat formeel c.q. juridisch gezien niet eens van u is.

Dit houdt in dat u geen concoursen kunt rijden, niet mee kunt doen aan keuringen, niet kunt fokken met het paard etc.. Bovendien heeft u betaald voor een raszuiver PRE paard, maar eventuele nakomelingen krijgen géén stamboekpapieren.

"Embargo” (in beslagname)

Vanwege de economische crisis gaan er veel eigenaren en fokkers, yeguadas en ganderias momenteel failliet. Zoals in Nederland wordt dan de hele boedel inclusief het paardenbestand in beslag genomen. Hiervan wordt melding gemaakt aan het stamboek en dit wordt genoteerd in de databank. Via de achterdeur worden er toch paarden verkocht aan handelaren, die vervolgens de paarden naar het buitenland brengen. In de meeste gevallen zijn er geen papieren bij de paarden, maar het komt ook voor dat zowel de paspoorten als de eigendomsbewijzen (de "Carta de Titularidad”) met de paarden meekomen, ondertekend en wel.  (Dit wordt gedaan indien de verkoper zijn geld heeft ontvangen van de handelaar.) 

Diegene die het paard koopt en de papieren naar het stamboek stuurt ter overschrijving, krijgt vervolgens te horen dat dit niet kan omdat het paard "onder embargo” staat, dus het een in beslag genomen paard betreft.  In principe is het dus een gestolen paard, want op het moment dat er sprake is van een faillissement en in beslagname (het embargo) is het paard niet meer van de "eigenaar” (vermeld aan de voorkant van de Carta de Titularidad), maar van de schuldeisers .   

LG ANCCE is nu met spoed bezig een mogelijkheid te creëren tot het aanvragen van een kopers onderzoek (search). De bedoeling hiervan is dat indien een paard gekocht gaat worden er  vooraf bij LGANCCE een aanvraag ingediend kan worden tot onderzoek of het betreffende in het kader van een faillissement in beslag is genomen of het paard eerder  aangeboden is geweest voor de slacht. Dit is moeilijk,  want Spanje is bijzonder streng in de privacywetgeving. 

Bij twijfel of vragen kunt u contact opnemen met het PRE stamboek Nederland.  Onder kopje aanvragen van onze website hebben wij een voorbeeld koopcontract geplaatst, waarin staat dat het gekochte paard op datum van aankoop vrij is van lasten zoals  inbeslagname,  boetes en eventuele verdere schuldenlasten. 
Wij raden u aan dit in te vullen en te laten ondertekenen door de verkoper!
 

Mocht u nog vragen hebben, neem u dan gerust contact met ons op!  

 

 
 
   1. Cria Caballar
 
 
 
 
 
    2. LGANCCE
 
 Afbeelding invoegen
 
           3.LGANCCE