Welkom bij het PRE Stamboek Nederland.                                                                    Op onze website treft u veel informatie aan over het ras de Pura raza española )PRE),de fokkerij, hoe het zit met stamboekpapieren, dekbewijzen, veulens aanmelden en hoe u een paard op naam kunt over schrijven.  Daarnaast kunt u ook vinden hoe andere paarden dan de PRE op naam gezet kunnen worden, cruzado veulens van een paspoort kunnen worden voorzien en dergelijke. Bijvoorbeeld Spaanse paarden die geen stamboekpapieren hebben.Heeft u toch nog vragen? Neem dan even contact met ons op! 

               

                                      Apto keuring d.d.17-18-19 Mei 2019                                                                       U kunt uw paard nu nog inschrijven  !                                  Kijk voor uitleg en informatie

 
Koop nooit een PRE zonder   Carta de Titularidad of propiedad!!!
 
Laat u niets wijs maken. Alle PRE's hebben  een formeel, juridisch eigendomsbewijs,de Carta de Titluradad of inmiddels de Propiedad !!!
   Lees
 
 
 
Inleverdata voor aanvragen  
Weken waarin u uaanvragen      kunt indienen zijn.
Voor 2019 wk.12- 16- 20- 24- 28- 32- 36- 40- 44- 48- 52 etc.
 Inleverdata Lees verder...       
 
Afbeelding invoegen    
 
 
  
 
    
Op deze website van PRE stamboek Nederland vindt u de laatste nieuwe, volledige en juiste informatie over de PRE stamboekzaken, richtlijnen en procedures. PRE stamboek Nederland is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie over de PRE en het PRE stamboek in Nederland op het internet anders dan via deze website. Op de volledige inhoud van deze website van PRE stamboek Nederland rust copyright. Belangrijk: Het PRE Stamboek Nederland is uitsluitend een administratief loket  voor het moederstamboek LGANCCE  in Sevilla te Spanje zodat  stamboekdiensten in Nederland kunnen worden aangevraagd. Het PRE Stamboek Nederland werkt volgens de regelgeving van LGANCCE. Het PRE Stamboek Nederland  heeft echter geen enkele beslissingsbevoegdheid ten aanzien van het al dan niet toekennen van gevraagde stamboekdiensten noch ten aanzien van de regelgeving van LG ANCCE.Mocht u het niet eens zijn met de betreffende  regelgeving of een besluit ten aanzien van een door u gevraagde stamboekdienst, dan dient u zich te wenden tot LGANCCE in Sevilla Spanje..